جوایز و جشنواره‌ها

1. نامزد بهترین فیلم در«بیست و سومین جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم شانگهای» (بخش استعداد‌های جدید آسیایی) / چین / آگوست 2020

2. بهترین فیلم داستانی و نامزد جایزه‌ی تماشاگران در «بیست و هفتمین جشنواره‌ی فیلم آستین» / آمریکا / اکتبر 2020

3. نامزد جایزه‌ی بزرگ در «پنجمین جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم کینه نوا» / مقدونیه / اکتبر 2020

4. بهترین فیلم سینمایی داستانی در «ششمین جشنواره‌ی بین‌المللی بانکوک‌تای» / تایلند / اکتبر 2020

5. بهترین فیلم خارجی‌زبان و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در «بیست و نهمین جشنواره‌ی فیلم برکلی» / آمریکا / نوامبر 2020

6. دیپلم افتخار بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و نامزد بهترین فیلم داستانی در «سیزدهمین جشنواره‌ی آمریکایی آسیایی فیلادلفیا» / آمریکا / نوامبر 2020

7. نامزد بهترین فیلم سینمایی در «پانزدهمین جشنواره‌ی فیلم همیلتون» / کانادا / نوامبر 2020

8. بهترین فیلم خارجی زبان در «دهمین جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم ویاوگا» / آمریکا / نوامبر 2020

9. نامزد بهترین فیلم سینمایی در «هفتمین جشنواره‌ی فیلم داربی» / انگلستان / نوامبر 2020

10. بخش نتپک «پانزدهمین جشنواره‌ی فیلم‌های آسیایی جوگجا نتپک» / اندونزی / نوامبر 2020

11. نامزد بهترین فیلم سینمایی در «هفتاد و چهارمین جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم سالرنو» / ایتالیا / دسامبر 2020

12. نامزد بهترین فیلم سینمایی در «نهمین جشنواره‌ی جهانی فیلم پارسی» / استرالیا / دسامبر 2020

13. نامزد بهترین فیلم سینمایی در «نهمین جشنواره‌ی فیلم وینچستر» / انگلستان / می 2021

shares