داستان


 “تو اگر یک دوست می‌خواهی، مرا اهلی کن.”

If You want a friend, tame me

shares